Spesialister på vurdering av feil og mangler ved bolig og annen fast eiendom

Bygningsingeniører med over 20 års spesialisert erfaring i å utarbeide reklamasjonsrapporter som dokumenterer feil og mangler.

Spørsmål om vurdering av feil og mangler?

Fyll ut skjemaet under, og en av våre bygningssakkyndige spesialister vil kontakte deg.

Reklamasjonsrapport – ikke et standardprodukt

Som kjøper som skal reklamere på mangler ved bolig og annen fast eiendom sitter du på bevisbyrden. Selgersiden vil derfor kreve at du fremlegger dokumentasjon som beviser at det foreligger mangel.

Hensikten med en reklamasjonsrapport er å fremskaffe dokumentasjon som beviser at det foreligger feil og eventuelt skader som kan utgjøre mangel etter lovverket, samt dokumentere hva det vil koste å rette forholdet.

Det er stor variasjon blant rapportene som utarbeides av bransjen. Som oppdragsgiver bør du derfor være kritisk, og stille krav både til rapporten og fagkunnskapen til den som skal utføre undersøkelsene som ligger til grunn for den.

Siden reklamasjonsrapporten som regel utgjør kjøpersidens mest sentrale bevis i en reklamasjonssak, er det helt avgjørende hvor godt rapporten evner å sannsynliggjøre at feil og skader faktisk utgjør mangler etter relevant lovverk. Ikke minst må konklusjonene i rapporten stå seg mot imøtegåelser fra selgersiden, som man må legge til grunn at vil komme.


Feil og mangler ved bolig du har kjøpt brukt

Avhendingsloven

Feil og mangler ved bolig du har kjøpt ny

Avhendingsloven eller bustadoppføingsloven

Feil og mangler etter håndverkertjeneste

Håndverkertjenesteloven

Eiendomsanalyse AS
Tyrihansvegen 22
2016 Frogner