Om oss

Spesialister innen vurdering byggfeil og skader i reklamasjonssaker.

Eiendomsanalyse AS er et rådgivende ingeniørfirma spesialisert innen vurdering av byggfeil og -skader, særlig i forbindelse med reklamasjon på mangler ved bolig og annen fast eiendom.

Vurdering av byggfeil og skader krever en kombinasjon av bred byggteknisk kunnskap, analytiske evner, samt god innsikt i plan- og bygningslovgivningen. Våre rådgivende ingeniører er erfarne spesialister på området, med relevant, tverrfaglig høyere utdanning, både teknisk, økonomisk og juridisk.

Nedslagsfeltet for firmaets tjenesteyting er hele det sentrale Østlandsområdet, med de fleste av kundene hjemmehørende i Stor-Oslo regionen.