Priser

Vår generelle timepris er kr. 1700,- eks. mva og kr. 2125,- inkl. mva.

Hos Eiendomsanalyse er du sikret bistand fra erfarne og faglig høyt kvalifiserte rådgivere.

Tidsbruk til bistand i reklamasjonssaker er ofte vanskelig å estimere på forhånd, og slike saker faktureres derfor vanligvis etter medgått tid.

Takseringsoppdrag (verdsetting) er i mange tilfeller mer oversiktlige, og egner seg derfor bedre for å gi en fast pris eller prisoverslag.