Tjenester

Eiendomsanalyse er et rådgivende ingeniørfirma spesialisert innen vurdering av byggfeil og skader i reklamasjonssaker.

  • Mangler ved ny bolig

  • Bistand på forbefaring og overtakelse av ny bolig

  • Mangler etter kjøp av brukt bolig

  • Mangler ved resultatet av håndverkstjeneste

  • Mangler ved skadeutbedring utført i regi av forsikringsselskap

  • Mangler ved felles bygningsmasse og utearealer til borettslag og sameier

  • Gjennomgang av felles bygningsmasse og utearealer for borettslag og sameier før utløpet av 5-års reklamasjonsfrist etter bustadoppføringsloven

Kjøper sitter på bevisbyrden ved reklamasjon på mangler. Hensikten med å innhente en reklamasjonsrapport utarbeidet av en bygningssakkyndig er å fremskaffe dokumentasjon som beviser at det foreligger feil som kan utgjøre mangel etter lovverket. Ofte vil en reklamasjonsrapport også inneholde forslag til tiltak med estimerte kostnader forbundet med å rette mangelen, da kostnaden forbundet med retting av mangelen typisk danner grunnlaget for kjøpers økonomiske krav ovenfor selger.