Jon Kristian Klausen

Rådgivende ingeniør

Telefon: 908 76 839
E-post: jon@eiendomsanalyse.no

Erfaring

Jon Kristians primære arbeidsfelt de siste årene har vært oppdrag som bygningssakkyndig i forbindelse med reklamasjoner, utredning av byggskader, uavhengig kontroll, kartlegging av tilstand i forbindelse med rehabilitering, tilstandsvurdering i forbindelse med salg med mer. Erfaring med granskning av bygg i ulike kategorier, boligbygg fra småhus til store boligbygg, ulike næringsbygg, offentlige bygg mv.

Verdsetting (taksering) av fast eiendom og tilstandsvurdering av bygg og anlegg har stått sentralt i Jon Kristians arbeidshverdag siden 1996. Oppdragsgiverne har vært både private og offentlige aktører. Blant annet har han utført godt over hundre oppdrag innen verdsetting og tilstandsvurdering for forsvaret (Skifte Eiendom og Forsvarsbygg) og sivilforsvaret (DSB). Han har også utført mange oppdrag innen verdsetting og tilstandsvurdering for Jernbaneverket (BaneNor) i forbindelse med Gardermobanen, for Statens vegvesen i forbindelse med motorveiutbygging, samt oppdrag med verdsetting av eiendommer for Statskog og en rekke kommuner.

Faglig bakgrunn

Tverrfaglig kvalifikasjonsbakgrunn som høgskoleingeniør bygg og anlegg og bedriftsøkonom.

Jon Kristian gjennomførte kurs i taksering gjennom Nito Takst i 1996, og startet samtidig med taksering som selvstendig næringsdrivende. Fra 1997 har han arbeidet fulltid med taksering. Etablerte firmaet Takstingeniørene AS i 2001 sammen med 3 andre bransjekolleger. Takstingeniørene skiftet senere navn til Eiendomsanalyse AS.

Hadde i perioder på 2000-tallet flere verv i styret i Nito takst avdeling for Østlandet, som var landets største, blant annet som styreleder.

Mangeårig erfaring som byggesaksbehandler og bygningskontrollør i ulike kommuner på Romerike, både som ansatt og som innleid konsulent.

Utdanning

1975 Høgskoleingeniør, Bygg- og anleggslinjen, Østfold tekniske skole, Sarpsborg (i dag Høgskolen i Østfold)

1982 Bedriftsøkonom, Statens Teknologiske Institutt, Strømmen

Kurs

1996 Kurs i taksering av fast eiendom, Nito Takst, Oslo

2014 Grunnkurs i kjemi og mikrobiologi – anvendt på bygninger, Eurofins Environment Testing Norway AS, Moss

2015 Kurs i prøvetaking for kjemiske emisjoner og mikroorganismer i bygg, Eurofins Environment Testing Norway AS, Moss