Ansatte

Marius Klausen

Marius Krieg Klausen

Daglig leder/ rådgivende ingeniør

Høgskoleingeniør bygg B.Sc.
Høgskoleøkonom B.Sc., Master i Eiendomsutvikling M.Sc.


Tel: 977 73 313
marius@eiendomsanalyse.no

Jon Kristian Klausen

Rådgivende ingeniør

Høgskoleingeniør bygg og anlegg
Bedriftsøkonom


Tel: 908 76 839
jon@eiendomsanalyse.no